2010 05/07—13/08/10

2010
Starta bildspel
Nick and Pen Brine, Bristol England. Dagfjärilar/butterflies. Fyndplats/Locality Värsås, Västergötland 4/7-10
Ludvig Weigert, Metten, Tyskland. Macros. Fyndplats/Locality Jukkasjärvi, Lappland 7/7-10
Kalevi Hanttu, Finland. Macros. Fyndplats/Locality Jukkasjärvi, Lappland 7/7-10
Matti Rantanen, Finland. Macros. Fyndplats/Locality Jukkasjärvi, Lappland 7/7-10
Inte fjärilssamlare men tågsamlare/Not butterfly but train collector. Walter, Germany. Fyndplats/Locality Björkliden, Lappland 8/7-10
Östen Gardfjell, Sundsvall, Sverige, Macros/Micros, Fyndplats/Locality: Björkliden, Lappland 8/7-10
Stefan Eriksson, Uppsala Sverige, Macros/Micros, Fyndplats/Locality: Jukkasjärvi, Lappland 12/7-10
Björn Holm, Uppsala, Sverige, Macros/Micros, Fyndplats/Locality: Jukkasjärvi, Lappland 12/7-10
Niklas Österberg, Uppsala, Sverige, Butterflies/noctuidae, Fyndplats/Locality: Jukkasjärvi, Lappland 12/7-10