2011 18/04—18/06/11

Entomologer
Starta bildspel
Anders Brattström Emmaboda Sverige. Macros. Fyndplats/Locality: Vissefjärda, Småland 18/4-11
Peter Koch-Schmidt, Nybro Sverige. Micros/Macros. Fyndplats/Locality: Vissefjärda Småland 18/4-11
Bent-Åke Bengtsson, Färjestaden, Sverige. Micros/Macros. Fyndplats/Locality: Vissefjärda Småland 18/4-11
Ulf Flenberg, Vitaby Sverige. Macros. Fyndplats/locality: Grytsjön, Småland 31/5-11
Linda Strand, Rydebäck Sverige. Macros. Fyndplats/Locality: S:t Bjursjön Västergötland 18/6-11
Ingemar Karlsson, Matfors Sverige. Macros. Fyndplats/Locality: Österäng Västergötland 18/6-11
Östen Gardfjell Sundsvall Sverige. Macros/Micros. Fyndplats/Locality: Österäng Västergötland 18/6-11
Charlotta Jonsson Göteborg. Macros. Fyndplats/Locality: Österplana Västergötland 18/6-11
Stefan Eriksson, Uppsala Sverige, Macros/Micros, Fyndplats/Locality: Österplana Västergötland 18/6-11