2013 05/04—13/10/13

Starta bildspel
Benny Henriksson, Karlskrona, Sverige, Macros/Micros, Fyndplats/Locality: Rödeby, Blekinge 5/4-13
Niklas Österberg, Uppsala, Sverige, Butterflies/noctuidae, Fyndplats/Locality: Uppsala 4/5-13
Björn Holm, Uppsala, Sverige, Macros/Micros, Fyndplats/Locality: Uppsala 4/5-13
Göran Palmqvist, Sverige. Macros/Micros. Fyndplats/Localty: Grytsjön, Småland 6/6-13
Östen Gardfjell, Sundsvall, Sverige. Macros/Micros. Fyndplats/Locality: Grytsjön, Småland 6/6-13
Poul Szyska, Gedesby-Falster, Danmark. Macros/Micros. Fyndplats/locality: Jukkasjärvi, Lappland 2/7-13
Daniel Dolfe, Halmstad, Sverige. Foto dagfjärilar. Fyndplats/Locality: Björkliden, Lappland 5/7-13
Kalevi Hanttu, Finland. Macros. Fyndplats/Locality Björkliden, Lappland 5/7-13
Nick Brine, England.Dagfjärilar från Europa - European butterflies, Fyndplats/Locality: Värsås Västergötland 16/7-13