2019 09/06—19/07/19

Starta bildspel
Anders Amandusson, Bohus-Malmön, Sverige. Macros, uppfödning, foto. Fyndplats/Locality: Möckelmossen, Öland 13/6-19
Kent Andersson, Bohus-Malmön, Sverige. Foto, macros. Fyndplats/Locality: Skogsby, Öland 9/6-19
Björn Holm, Uppsala, Sverige. Macros. Fyndplats/Locality: Skogsby, Öland 15/6-19
Mats Lindeborg, Kalmar, Sverige. Macros/micros. Fyndplats/Locality: Skogsby, Öland 15/6-19
Bengt-Åke Bengtsson, Färjestaden, Sverige. Macros/micros. Fyndplats/Locality: Skogsby, Öland 15/6-19
Anders Carlberg, Nora, Sverige. Foto. Fyndplats/Locality: Skogsby, Öland 15/6-19
Östen Gardfjell, Sundsvall, Sverige. Macros/micros. Fyndplats/Locality: Skogsby, Öland 14/6-19
Håkan Elmqvist, Mariefred, Sverige. Macros/Micros. Fyndplats/Locality:Skogsby, Öland 16/6-19
Pav Johnsson, Össby, Sverige. Foto/Photo, Dagaktiva macros/Day-active macros. Fyndplats/Locality:Skogsby 16/6-19